Warning: include(java_sc.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /##_sprawozdanie.php on line 15

Warning: include(java_sc.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /##_sprawozdanie.php on line 15

Warning: include(java_sc.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /##_sprawozdanie.php on line 15

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'java_sc.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /##_sprawozdanie.php on line 15
Polski Czerwony Krzyż - Oficjalna Strona Polska
Polski Czerwony Krzyż - Oficjalna Strona Polska Polski Czerwony Krzyż - Oficjalna Strona Polska

Warning: include(mm_menu_gora.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /##_sprawozdanie.php on line 111

Warning: include(mm_menu_gora.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /##_sprawozdanie.php on line 111

Warning: include(mm_menu_gora.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /##_sprawozdanie.php on line 111

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'mm_menu_gora.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /##_sprawozdanie.php on line 111

Warning: include(mm_menu_lewo.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /##_sprawozdanie.php on line 131

Warning: include(mm_menu_lewo.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /##_sprawozdanie.php on line 131

Warning: include(mm_menu_lewo.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /##_sprawozdanie.php on line 131

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'mm_menu_lewo.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /##_sprawozdanie.php on line 131

Warning: include(wyszukiwarka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /##_sprawozdanie.php on line 145

Warning: include(wyszukiwarka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /##_sprawozdanie.php on line 145

Warning: include(wyszukiwarka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /##_sprawozdanie.php on line 145

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'wyszukiwarka.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /##_sprawozdanie.php on line 145

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Polski Czerwony Krzyż corocznie sporządza roczne sprawozdania z działalności stowarzyszenia, które przedstawiane są każdego roku Krajowej Radzie Reprezentantów, najwyższej władzy stowarzyszenia. Przed przyjęciem przez Krajową Radę Reprezentantów sprawozdanie finansowe zawsze jest badane przez niezależnego audytora i opiniowane przez Główną Komisję Rewizyjną Polskiego Czerwonego Krzyża. Sprawozdanie za 2005 rok zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, ponieważ od 1 stycznia 2005 r. Polski Czerwony Krzyż ma status Organizacji Pożytku Publicznego.

Sprawozdanie_z_działalności_za_2007_rok.pdf

Sprawozdanie_z_działalności_za_2006_rok.pdf
Uchwały organów statutowych szczebla ogólnopolskiego PCK w 2006 roku.pdf

Sprawozdanie_z_działalności_za_2005_rok.pdf

Sprawozdanie_z_działalności_za_2004_rok.pdf

Sprawozdanie_z_działalności_za_2003_rok.pdf
Warning: include(print.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /##_sprawozdanie.php on line 236

Warning: include(print.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /##_sprawozdanie.php on line 236

Warning: include(print.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /##_sprawozdanie.php on line 236

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'print.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /##_sprawozdanie.php on line 236


Warning: include(sponsorzy.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /##_sprawozdanie.php on line 258

Warning: include(sponsorzy.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /##_sprawozdanie.php on line 258

Warning: include(sponsorzy.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /##_sprawozdanie.php on line 258

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'sponsorzy.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /##_sprawozdanie.php on line 258
website created by Adrian Majchrzak www.4design.waw.pl